Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4487/2017 ο οποίος ορίζει τη διαδικασία αγοράς και πώλησης διαφημιστικού χρόνου στην τηλεόραση, τις αλλαγές στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, το barcode στις εφημερίδες και τον περιφερειακό Τύπο, όπως επίσης και τη διαδικασία για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών.