Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης ήταν σήμερα κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Θεσσαλονίκη 2030: παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης.»

 

Ο κ. Χαρίτσης ξεκίνησε την ομιλία του χαιρετίζοντας τη συνεργασία των 11 δήμων της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης για τον σχεδιασμό μίας συνολικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή και σημείωσε πως το Υπουργείο Οικονομίας στέκεται έμπρακτα αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες, με όλα τα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία που έχει στη διάθεση του.

 

Αμέσως μετά, παρουσίασε τις συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου για την παροχή ρευστότητας στην οικονομία και ανέλυσε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που υλοποιεί το Υπουργείο και στοχεύει, όπως σημείωσε, «να ωθήσει την οικονομία σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που αξιοποιεί τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας χωρίς να αναπαράγει τις παθογένειες του παρελθόντος.»

 

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός στάθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρξει στενή συνεργασία του Υπουργείου με τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης αλλά και όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς προκειμένου οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις, με την υλοποίηση μικρών και μεγαλύτερων έργων, να είναι αποτελεσματικές.

 

«Σημασία έχει να υλοποιούνται έργα με τον μέγιστο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο που απαντούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών. Η ανάπτυξη οφείλει να είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη, να είναι ισόρροπα κατανεμημένη στην πόλη και να συμπεριλαμβάνει ισότιμα όλες τις κοινωνικές ομάδες, με ειδική μέριμνα για τις πιο αδύναμες. Τα χρήματα προέρχονται από τους πολίτες και πρέπει να επιστρέφουν σε αυτούς για την κάλυψη των αναγκών τους και όχι να διασπαθίζονται σε παρεμβάσεις με αμφίβολα αναπτυξιακά αποτελέσματα και για την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.»

 

Ο κ. Χαρίτσης έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας την ανάγκη «να ανοίξει πλατιά η συζήτηση για την ανάπτυξη στην κοινωνία, να υπάρξει εμβάθυνση της συνεργασίας όλων των φορέων, αυτοδιοικητικών και παραγωγικών, και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των πολιτών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, μέσα από δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες. Ο διάλογος αυτός επιδιώκουμε να ενταθεί το επόμενο διάστημα μέσω των 13 περιφερειακών συνεδρίων που θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, στο πλαίσιο παρουσίασης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας.»

Στην ημερίδα μίλησε επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής όπου παρουσίασε την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας μέσω των θεσμικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το προηγούμενο διάστημα και κυρίως μέσω της εξειδικευμένης ομάδας της ΜΟΔ για την ωρίμανση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης και ανέδειξε τη σύνδεση της στρατηγικής αυτής με τις ευρύτερες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.