Το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα σε κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση να σχεδιάσουμε από κοινού την επόμενη μέρα της κρίσης με νηφαλιότητα. Η εκπόνηση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί μείζονα εθνικό στόχο που αφορά τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και τους παραγωγικούς φορείς. Ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα κάθε τόπου και να συναρθρώνεται από τα επί μέρους περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Εισήγηση στη συνάντηση με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας για το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.