ΑΠΕ/ΜΠΕ

Συνεδρίασε, σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και με εισηγήτρια την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν, επίσης:

– Ο Υπουργός Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτης

– Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ. Παπαδημητρίου

– Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ν. Παππάς

– Ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκ. Τσακαλώτος

– Ο Υπουργός Επικρατείας, Χρ. Βερναρδάκης

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, Μ. Καλογήρου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Θεοδωράκης

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν νέοι οργανισμοί του συνόλου των Υπουργείων, καθώς και των πρώτων εποπτευόμενων Φορέων. Οι νέοι Οργανισμοί προέκυψαν μετά από επιστημονική και ορθολογική διαδικασία αξιολόγησης με τα πορίσματα της διαδικασίας αξιολόγησης να αποτυπώνονται στις εκθέσεις λειτουργίας των οργανικών μονάδων κάθε φορέα.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε αντικειμενικά και μόνο κριτήρια, όπως οι λειτουργικές ανάγκες του φορέα, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αξιοποίηση των πόρων, η ενίσχυση της συνοχής και του συντονισμού, η άρση ενδεχόμενων επικαλύψεων αρμοδιοτήτων.

Η αναδιοργάνωση των κρατικών δομών και η σύνταξη νέων οργανισμών έχει καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης. Στο παρελθόν, οι οργανωτικές αλλαγές χρησιμοποιήθηκαν ως άλλοθι για τη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Στους νέους οργανισμούς αποτυπώνονται οι πραγματικές ανάγκες των φορέων σε ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς μειώσεις δομών και αριθμού εργαζομένων – και  πάντα στο υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε μεγάλο βαθμό οι νέοι οργανισμοί είναι προϊόν ευρύτερων διαβουλεύσεων στο εσωτερικό των υπουργείων, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και των ομάδων εργασίας που είχαν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Μετά την έγκριση των νέων Οργανισμών από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων θα υποβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε, επίσης, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων. Οι νέοι Γραμματείς θα αποτελέσουν την κορυφή της διοίκησης, εξασφαλίζοντας τη θεσμική μνήμη της διοίκησης και τον λειτουργικό αυτοπροσδιορισμό της. Η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια μετά από εισήγηση ανεξάρτητου οργάνου, του Ειδικού Συμβούλιου Επιλογής Διοικήσεων.

Τέλος, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης ενέκρινε τη σύσταση του πρώτου τμήματος του Ειδικού Συμβούλιου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) για την επιλογή Διοικητικών, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα επιλογής Διοικητικών, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων. Το Ε.Σ.Ε.Δ. παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την προάσπιση της αδιάβλητης, αντικειμενικής και αξιοκρατικής επιλογής, με ενιαία κριτήρια και κανόνες δημοσιότητας.

Το Συμβούλιο θα αποτελείται από:

– Τρείς (3) εκπροσώπους του ΑΣΕΠ,

– Εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

– Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),

– Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,

– Έναν (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης,

– Έναν (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που ορίζεται από την ΑΔΕΔΥ,

– Από έναν (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τις κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ).

Η Κυβέρνηση με σχέδιο και αποφασιστικότητα προχωρά στην ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα, μέσα από ένα συνεκτικό πλέγμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών.