Αλλάζει η εικόνα στα 834 Δημοτικά Σχολεία (μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια) που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, τόσο με την τροποποίηση των αναλυτικών ωρολογίων προγραμμάτων τους και την διεύρυνση της λειτουργίας τους σε Ολοήμερα (με Πληροφορική, Αγγλικά, Θεατρική Αγωγή, Ξένη Γλώσσα, κλπ), όσο και με την τοποθέτηση 1.000 ελεγμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών που πρόσφερε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Εθνική Τράπεζα και οι οποίοι έχουν ήδη διατεθεί σε αυτά τα σχολεία.  Ο εξοπλισμός θα  αξιοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο για τη διδασκαλία και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών περισσότερων από 10.000 μαθητών.

Η συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την Εθνική Τράπεζα επικυρώθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 31 Μαΐου στο Υπουργείο Παιδείας παρουσία διευθυντικών στελεχών του Υπουργείου και της Εθνικής Τράπεζας.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.