ΒΙΟΛΟΓΙΑ   Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ημερήσια)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ   Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (εσπερινά)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ημερήσια)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (εσπερινά)