Την έναρξη της διαδικασίας προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17—27» ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 2 Αυγούστου, στο ΥΠΠΕΘ, ο Γενικός Γραμματέας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση θέτει μια σειρά από ερωτήματα με στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους –τους νέους και τις νέες της χώρας. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα ληφθούν υπ’ όψιν στο υπό κατάρτιση  κείμενο που θα τεθεί –πριν την επίσημη υποβολή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο– σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένο από σήμερα στο δικτυακό τόπο http://opengov.diavgeia.gov.gr/ και είναι ανοιχτό σε όλους έως 15 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της προδιαβούλευσης περιλαμβάνονται συγκεκριμένες θεματικές ενότητες:

Στην Α ενότητα επιχειρείται η καταγραφή και κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων των νέων, καθώς και η δημιουργία ενός κοινού προτάγματος για το ρόλο τους στο μέλλον.

Στη Β ενότητα δίνεται έμφαση στην κυβερνητική πολιτική για τους νέους, η οποία θα καταρτιστεί με γνώμονα την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την ανασύσταση ενός κυβερνητικού φορέα πολιτικής για τη νεολαία, καθώς και στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής.

Στη Γ ενότητα επιχειρείται να αναπτυχθεί το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ερωτήματα στα οποία ενθαρρύνονται να απαντήσουν οι νέοι, καταγράφοντας τους προβληματισμούς τους, τις προτάσεις και το όραμά τους.

Κατά την τελευταία ενότητα υπάρχει η δυνατότητα να αναφερθούν προτάσεις, επισημάνσεις και παρατηρήσεις σχετικά με ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ερωτήματα.

 Πληροφορίες: 210-3443642