Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ενεργοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2017 το σύνολο των άρθρων που αφορούν στην απαγόρευση της χρήσης ανώνυμων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Στο εξής, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση συναλλαγών με χρήση ανώνυμων (μη ονομαστικοποιημένων και μη ταυτοποιημένων) ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Επομένως, για τις συναλλαγές μέσω μεταφοράς από λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής, μέσω κάρτας πληρωμής και μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου, όπως ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ηλεκτρονικό χρήμα, κουπόνι, voucher είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση της ταυτότητας των κατόχων τους.

Παράλληλα, όσον αφορά στην εξόφληση λογαριασμών και στις εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, σημεία λιανικής και λοιπά σημεία πώλησης μπορούν να συνεχίσουν τις συναλλαγές αυτές, με την προϋπόθεση ότι θα καταστούν Αντιπρόσωποι σε ένα από τα 469 Ιδρύματα Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος που δραστηριοποιούνται στη χώρα ή σε όσα δραστηριοποιηθούν νομίμως στο μέλλον.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ήδη εναρμονισμένες με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και οι εταιρίες είσπραξης αντικαταβολών (courier), υπάγονται σε προγενέστερη ισχύουσα νομοθεσία και συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν.