Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη 105 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) στην Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης για τη στελέχωση υπηρεσιών τους. Η μισθοδοσία των 105 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (διαχείριση ακτών, παραλιών, αιγιαλού κ.α.).
Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους Δήμους σε προσωπικό, περιγράφεται όπως παρακάτω, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση:
Νομός Ηρακλείου 13, Νομός Λασιθίου 46, Νομός Χανίων 46

Περισσότερες πληροφορίες στην Διαύγεια.