Εγκρίθηκε η σύναψη 1339 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) σε δήμους της χώρας, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους. Η μισθοδοσία των 1339 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η κάλυψη των αναγκών των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε προσωπικό, περιγράφεται ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπως παρακάτω:

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 146, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 556

– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 23

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 355

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 200, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 71

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 96.

Περισσότερες πληροφορίες στην Διαύγεια