Εγκρίθηκε η επιχορήγηση ύψους 150.000 ευρώ, στο Δήμο Λοκρών, Ν. Φθιώτιδας, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.