Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δημοσίευσε την απόφαση-προκήρυξη για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων, με σκοπό τη δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Ο αριθμός των δικηγόρων που θα περιληφθούν στο μητρώο ορίζεται σε 28, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

1. ΠΓΑ Αττικής 5 (πέντε) δικηγόροι

2. Α.Κ.Α Πειραιά

3. Α.Κ.Α Μετεγκατάστασης

4. Α.Κ.Α Αμυγδαλέζας

5. ΠΓΑ Σάμου 4 (τέσσερεις) δικηγόροι

6. Α.Κ.Α Κορίνθου

7. ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας

8. ΠΓΑ Θεσσαλονίκης 1 (ένας) δικηγόρος

9. ΠΓΑ Θράκης 1 (ένας) δικηγόρος

10. Α.Κ.Α Φυλακίου Ορεστιάδας

11. ΠΓΑ Λέσβου 6 (έξι) δικηγόροι

12. Α.Κ.Α Χίου 5 (πέντε) δικηγόροι

13. ΠΓΑ Ρόδου 1 (ένας) δικηγόρος

14. Α.Κ.Α Κω 4 (τέσσερεις) δικηγόροι

15. Α.Κ.Α Λέρου 1 (ένας) δικηγόρος

16. Α.Κ.Α Κρήτης

17. Α.Κ.Α Ξάνθης

18. Α.Κ.Α Πακιστάν

Οι ενδιαφερόμενοι, για την εγγραφή τους στο Μητρώο Δικηγόρων, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και να συμμετέχουν σε γραπτή εξέταση.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων πατήστε εδώ