Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη 391 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8 έως 9 μήνες), σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους. Η μισθοδοσία των 391 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Πολιτισμού).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών.