2 Δεκεμβρίου 2023

20100328_Bayezid_Mosque_Mehmed_I_Didymoteicho_Evros_Greece_1