13 Ιουλίου 2024

Κυβερνητικό Έργο

Υλοποιήσεις, ψηφισθέντα νομοσχέδια, υπογραφές συμφωνιών, παραδόσεις έργων, υπουργικές αποφάσεις, ρυθμίσεις σε ισχύ