5 Δεκεμβρίου 2023

Κυβερνητικό Έργο

Υλοποιήσεις, ψηφισθέντα νομοσχέδια, υπογραφές συμφωνιών, παραδόσεις έργων, υπουργικές αποφάσεις, ρυθμίσεις σε ισχύ