14 Ιουλίου 2024

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ

Ανάγλυφο «Σκεπτομένης Αθηνάς», περ. 460 π.Χ. Μουσείο Ακρόπολης