30 Σεπτεμβρίου 2023

Χάλκινο μετάλλιο με προτομή Αθηνάς Προμάχου, πρώτο μισό 2ου αι. π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ανάγλυφο «Σκεπτομένης Αθηνάς», περ. 460 π.Χ. Μουσείο Ακρόπολης
Πελίκη του «Ζωγράφου του Προνόμου» με παράσταση του θεού Άρη κατά των Γιγάντων, περ. 400 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο