24 Απριλίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσπίστηκε ο νέος εκλογικός νόμος

Η ανάδειξη του εθνικού κοινοβουλίου συνιστά κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και ύψιστης σημασίας πολιτειακή λειτουργία, καθώς αποτελεί τον κυριότερο τρόπο εκδήλωσης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και του χαρακτήρα του...

Αντικειμενικό σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση

Κατάργηση της πελατειακής πρακτικής του παρελθόντος.

Λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος»

Eξυπηρέτηση πολιτών μέσω εφαρμογής στο internet.

Πρόσβαση πολιτών στους φακέλους ατομικών φρονημάτων

Πρόσβαση ενδιαφερομένων πολιτών στους φακέλους ατομικών φρονημάτων Κάθε πολίτης με έννομο συμφέρον μπορεί πλέον να λάβει γνώση του περιεχομένου φακέλου ατομικών φρονημάτων που τον αφορά, αφού ορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία...

Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας

11/5/2015 Με το άρθρο 19 του νόμου 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης, Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Με την εν λόγω...

Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Μία νέα σελίδα ανοίγει σήμερα για την ιστορία του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) μετά την ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας που κατέθεσαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος...

Καθιέρωση εποπτείας των διαφημιστικών δαπανών των φορέων του δημοσίου

Oι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των διαφημιστικών δαπανών των φορέων από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, είναι: α) η...

Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

Σύμφωνα με τον Νόμο 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α’/ 24-12-2015), ιδρύθηκε Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. Το Συμβούλιο έχει ως αρμοδιότητες το σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης...

Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Εποπτείας της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προβλέπει ο νόμος 4443/2016. Το συλλογικό συμβουλευτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας...

Πλήρης αναμόρφωση του συστήματος και των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων

Διαφανείς όροι στα Δημόσια Έργα καθώς και το σύστημα προμηθειών υγείας.

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Για την καλύτερη και διαφανέστερη αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.