5 Δεκεμβρίου 2023

Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Σαντορίνη

σεισμός
Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας