29 Μαΐου 2024

Απολογισμός κυβερνητικού έργου 2015 – 2016

Σταχυολόγηση του εμβληματικότερου κυβερνητικού έργου της περιόδου

Ανάπυξη & Οικονομία

Εργασία, Ασφάλιση & Αλληλεγγύη

Υγεία & Παιδεία

Δημόσια Διοίκηση & Δικαιοσύνη

Περιβάλλον, Ενέργεια & Αγροτική Ανάπτυξη