Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης

Την επίσημη σελίδα της Κυβέρνησης στις Yπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης διαχειρίζεται το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου (εφεξής ο «διαχειριστής»). Η επίσημη σελίδα της Κυβέρνησης αποτελεί «σελίδα» και όχι προσωπικό «προφίλ» του ιδίου του διαχειριστή. [Συνεπώς ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη, όπως αυτά αναρτώνται στην προσωπική του σελίδα.]

Η σελίδα αυτή έχει ως σκοπό την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, καθώς και τη συνεχή ενημέρωσή τους για το έργο της Κυβέρνησης.

Αναμένουμε ότι όλοι οι χρήστες/μέλη των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Κυβέρνησης θα επιδεικνύουν τον δέοντα σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους μαζί μας, αλλά και μεταξύ τους.

Tηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, oι χρήστες/μέλη οφείλουν να απέχουν:
α ) από την ανάρτηση και δημοσίευση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιεχομένου που είναι πορνογραφικό, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό ή παράνομο,
β ) από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου,
γ ) από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα ή/και τα δικαιώματα των πολιτών.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, ο διαχειριστής δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:
α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο,
β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους,
γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Ο διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια/απόψεις που δεν αναρτώνται από τον ίδιο. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Κυβέρνησης από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του ιδίου.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης οποτεδήποτε, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσής του.

Οι απόψεις και τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για εμάς, ωστόσο ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να απαντά σε κάθε ένα από αυτά. Οι όροι χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση ως έχουν.