2 Μαρτίου 2024

Λέξη-κλειδί: Αξιοκρατία

Κατοχύρωση της δομημένης συνέντευξης υποψηφίων για τις θέσεις ευθύνης του Δημοσίου

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των στελεχών του Δημόσιου Τομέα που θα κληθούν να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης.

Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε πατώντας σε αυτόν το σύνδεσμο αναλυτικά τα παρακάτω Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: Α. Τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης Β. Το Σύστημα Αξιολόγησης Γ. Τη Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων (βαθμολόγιο) και το...

Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Με την ψήφιση του νόμου 4369/2015 για την κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης όλων των δημόσιων φορέων με την ευθύνη του ΑΣΕΠ, επιτεύχθηκε η αποκομματικοποίηση του Δημόσιου Τομέα.