15 Ιουλίου 2024

Λέξη-κλειδί: Βόλος

Η ανάπτυξη του λιμένα Βόλου, αντικείμενο συνάντησης στο ΥΝΑΝΠ

Και η αναζωογόνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία έχει σταματήσει από το 2009.

Στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ το έργο «Αποκατάσταση του κτιρίου της Κίτρινης Αποθήκης»

Η «Κίτρινη αποθήκη» είναι ένα μεσοπολεμικό κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας