15 Ιουλίου 2024

Λέξη-κλειδί: ΕΛΤΑ

«Η στήριξη των ΕΛΤΑ αποτελεί για τη νυν Κυβέρνηση θέμα εθνικής σημασίας»

Υπογραφή της σύμβασης καθολικής υπξρεσίας με τα ΕΛΤΑ από τον Υπουργό ΨΗΤΠΕ, Ν. Παππά.