23 Ιουλίου 2024

Λέξη-κλειδί: θαλάσσια πολιτική

Θαλάσσια Χωροταξία

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό" και άλλες διατάξεις»

Στο επίκεντρο οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ναυτιλία, την Γαλάζια Ανάπτυξη και τη Νησιωτικότητα

Συναντήσεις κ.κ. Π. Κουρουμπλή και Ν. Σαντορινιού με την Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. κα. Violeta Bulc και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Karmenu Vella στις Βρυξέλλες.

Η αναγκαιότητα της θαλάσσιας χωροταξίας πρέπει να στοχεύει σε αναδιανεμητικές διαδικασίες

Ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στην εκδήλωση «Η θάλασσα, νέος ορίζοντας για την Ελλάδα;»