28 Φεβρουαρίου 2024

Λέξη-κλειδί: Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Νέο διοικητικό συμβούλιο της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης προς όφελος όλων.