15 Ιουλίου 2024

Λέξη-κλειδί: Ομοσπονδίες

Κατανομή πιστώσεων αθλητικών Ομοσπονδιών για το έτος 2017

Οι επιχορηγήσεις παρουσιάζουν αυξήσεις ή παραμένουν στα ίδια επίπεδα, συγκριτικά με την τελική αναμόρφωση αυτών το 2016 (ολυμπιακή χρονιά).