12 Ιουλίου 2024

Λέξη-κλειδί: Ουκρανία

Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουκρανία

«Ο ελληνικός λαός διατηρεί στενούς ιστορικούς, πολιτισμικούς, πνευματικούς και οικονομικούς δεσμούς με την ευρύτερη παρευξείνια γειτονιά»