15 Ιουλίου 2024

Λέξη-κλειδί: υδατοκαλλιέργεια

Αξιοποίηση της υδατοκαλλιεργητικής δυναμικότητας

Υπουργική Απόφαση του Αν. ΥΠΑΑ&Τ, Γιάννη Τσιρώνη. Επισυνάπτεται το ΦΕΚ.