Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής φιλοξένησε την 03.02.2017 στο κτίριο του Υπουργείου στον Πειραιά την 5η άτυπη Τριμερή Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Μάλτας επί ναυτιλιακών θεμάτων. Η Μάλτα και η Κύπρος εκπροσωπήθηκαν από κυβερνητικές αντιπροσωπείες με επικεφαλής αντίστοιχα τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Joe Mizzi, ο οποίος ασκεί κατά το τρέχον 6μηνο την Προεδρία του Συμβουλίου Μεταφορών της Ε.Ε και από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μάριο Δημητριάδη.

Οι τρεις Υπουργοί είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου των τριών σημαντικών ναυτιλιακών χωρών της Ε.Ε., να ανταλλάξουν απόψεις επί επίκαιρων ναυτιλιακών θεμάτων και να επιβεβαιώσουν τη σημασία περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας τους στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών και θαλασσίων πολιτικών, τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ, κατά την Προεδρία της Ε.Ε. από τη Μάλτα (Α’ εξάμηνο 2017) την οποία αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της, όσο και εντός πλαισίου ΙΜΟ.

Με γνώμονα την προάσπιση των ναυτιλιακών τους συμφερόντων τα κύρια θεματικά αντικείμενα και πολιτικές που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση αφορούσαν την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας έναντι του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, τους τρόπους ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της ναυτιλίας έναντι της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής μέσω υιοθέτησης μέτρων διεθνούς εφαρμογής , τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιήσει η Μάλτα στο πλαίσιο της Προεδρίας της Συμβούλιο της Ε.Ε. και επιβεβαίωσαν την υποστήριξη των τριών χωρών στην ελληνική πρωτοβουλία για ανάδειξη της νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουρουμπλής ενημέρωσε τους ομολόγους του αναφορικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής με στόχο την προώθηση της ισοπολιτείας των νησιωτών και της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Ο Έλληνα υπουργός απευθυνόμενος στους ομολόγους του της Μάλτας και της Κύπρου, επανέλαβε την πρότασή του για οριζόντια συμπερίληψη «ρήτρας νησιωτικότητας», καθώς και σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης Επιπτώσεων σε κάθε νομοθετική πράξη της Ε.Ε., ταυτόχρονα με την οριζόντια συμπερίληψή της στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, ζητώντας από την Μαλτέζικη Προεδρία την υποστήριξή της και την ένταξη του θέματος στα θεσμικά κείμενα που θα υιοθετηθούν στη διάρκειά της.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε την αμέριστη συνδρομή της χώρας μας στις πρωτοβουλίες ναυτιλιακού ενδιαφέροντος που θα αναλάβει η Μάλτα κατά την προεδρία της ενώ οι συμμετέχοντες Υπουργοί αναγνώρισαν την καθοριστική συνεισφορά της ναυτιλίας στη διεξαγωγή του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού εμπορίου, με τον πλέον περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Ο κ. Υπουργός προσκάλεσε επίσης τη Μάλτα, στο πλαίσιο των επικείμενων πολιτικών συζητήσεων για την επικαιροποίηση των ναυτιλιακών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. στο ναυτιλιακό τομέα, να προτάξει ως Προεδρία το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της προβολής της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, προκειμένου μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά της στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση τόσο στα πλοία όσο και στο ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, οι τρείς Υπουργοί των παραδοσιακών ναυτικών χωρών της ΕΕ, απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο ναυτικό επάγγελμα και στη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι δράσεις των Διεθνών Οργανισμών και της Ε.Ε. θα πρέπει να επικεντρωθούν στο σοβαρό ζήτημα της έλλειψης αξιωματικών για τη στελέχωση του παγκόσμιου στόλου με ολοκληρωμένα μέτρα προσέλκυσης νέων, αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και εστίαση στις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος.

Οι Υπουργοί της Ελλάδος, της Μάλτας και της Κύπρου είχαν επίσης την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την πάγια πολιτική τους που αφορά την εφαρμογή διεθνών κανόνων για ποιοτική ναυτιλία μέσω του μοναδικού διεθνούς οργανισμού με την αναγκαία τεχνογνωσία, του ΙΜΟ και την έμπρακτη υποστήριξη του Οργανισμού σε όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, ως βασικό στοιχείο συγκερασμού της προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης των θαλασσίων μεταφορών.

Οι αρμόδιοι για τη Ναυτιλία Υπουργοί Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου θα συναντηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης της Ε.Ε. για τη Ναυτιλία που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2017, όπου και αναμένεται να υιοθετηθεί σχετική Διακήρυξη των Υπουργών της Ε.Ε.

Ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητήσει επίκαιρα ναυτιλιακά θέματα και το θέμα της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολιτικών για την νησιωτικότητα στο πλαίσιο διμερών συναντήσεων με την Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. κα Violeta Bulc και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό αναρτήθηκε στο www.hcg.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άτυπη τριμερής συνάντηση για τη Ναυτιλία έγινε σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή των υπουργών Παναγιώτη Κουρουμπλή, Μάριου Δημητριάδη, υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, καθώς και του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών της Μάλτας, Τζόε Μίτζι.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε:

«Οι τρεις χώρες μας διαθέτουν τη μεγαλύτερη ναυτιλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλίες σε παγκόσμιο επίπεδο, που σημαίνει και στη διακίνηση του παγκόσμιου εμπορίου. Σήμερα έγινε μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση, επίπονη, αλλά πολύ ουσιαστική. Συζητήσαμε για τον τρόπο συντονισμού των τριών χωρών σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα άλλα αρμόδια όργανα και στο διεθνή οργανισμό ΙΜΟ και κυρίως επισημάναμε την ανάγκη σε κεντρικό επίπεδο κρατών μελών και των τριών χωρών, οι υπηρεσίες να αποκτήσουν μια μεγαλύτερης συνοχής συνεννόηση και συνεργασία, αφού και σε πολιτικό επίπεδο έχουμε εξασφαλίσει ένα τέτοιο πνεύμα συνεννόησης.

Είναι στόχος μας, να καταστήσουμε σαφές στην Ευρώπη, ότι πρέπει η Ναυτιλία να είναι ζήτημα μεγάλης προτεραιότητας, γιατί της προσδίδει οντότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτόν τον τομέα εργαζόμαστε να προσελκύσουμε και άλλες χώρες, ιδιαίτερα του νότου, αλλά και από τον τρίτο κόσμο. Ένα επίσης μεγάλο ζήτημα που έχει θιγεί, είναι το ζήτημα του ανταγωνισμού. Πρέπει με κάθε τρόπο, όλη η Ευρώπη να εργαστεί και να συνεργαστεί, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία, σε σχέση με τρίτες χώρες».

Στη συζήτηση ετέθη το θέμα της Ναυτικής Εκπαίδευσης, για το οποίο ο κ. Κουουμπλής δήλωσε:

«Συζητήσαμε το ζήτημα της εκπαίδευσης και της προσπάθειας να διοχετευθεί μεγάλο μέρος νέων ανθρώπων, που ζουν το μαρτύριο της ανεργίας, σε ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα που είναι η ναυτιλία. Θεωρούμε ότι αναβαθμίζοντας τις σχολές εκπαίδευσης μπορεί η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα, η Μάλτα και η Κύπρος, να διεκδικήσουν ένα σημαντικό μέρος από τις ανάγκες που προκύπτουν τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια ναυτιλία».

Για τον ΙΜΟ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού δήλωσε:

«Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία, εξαιρετική μεταξύ των χωρών μας, στον ΙΜΟ και υποστηρίζουμε το ρόλο του παγκόσμιου οργανισμού στα ζητήματα της Ναυτιλίας. Υπάρχει επίσης η απόφαση του ΙΜΟ για την υπόθεση των ρύπων που εκπέμπουν τα πλοία και της ανάγκης προσαρμογής που πρέπει να υπάρξει μέχρι το 2023, ώστε και η ναυτιλία να συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων της εκπομπής αερίων. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της επιτροπής ανταγωνισμού, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, που αφορά τη Μάλτα και την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που και αυτό στα πλαίσια της Μαλτέζικης προεδρίας να αντιμετωπιστεί».

Για τη Νησιωτική Πολιτική δήλωσε.

«Κλείνω με το θέμα της Νησιωτικής Πολιτικής. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, ανέλαβε μια πρωτοβουλία συντεταγμένη προς τους αρμοδίους επιτρόπους και ευρωβουλευτές, προς τις 23 ακραιφνώς νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης, αξιοποιώντας τη Μαλτέζικη προεδρία που είναι εξαιρετικά καλή συγκυρία, προκειμένου να αναδείξει την ανάγκη νησιώτικης πολιτικής. Την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει η κυπριακή δημοκρατία και ο παριστάμενος υπουργός, ο κ. Δημητριάδης, όπως βέβαια και ο Μαλτέζος συνάδελφος μου, ο οποίος στη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πρότεινε και απεδέχθη να συμπεριληφθούν στη διακήρυξη της Μάλτας και σε μια σειρά άλλων κειμένων, η πρόταση της Ελλάδας. Για εμάς είναι εξαιρετική στιγμή αυτή η αποδοχή.

Από εκεί και πέρα εξαρτάται από εμάς τους τρεις και από συμμαχίες που πρέπει να συγκροτήσουμε, ώστε αυτή η υπόθεση να αποκτήσει σάρκα, προκειμένου να γίνει σαφές στην Ευρώπη ότι δεν μπορεί να μένει μόνο σε αναφορές η νησιωτική πολιτική, αλλά πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πολιτικές που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών στα νησιά, ώστε και οι πολίτες να μην αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ώστε να ελαττωθεί το έλλειμμα ισοπολιτείας που νιώθουν οι νησιώτες και τα φαινόμενα αποκλεισμού σε πολλά επίπεδα».

Ειδικά για τη γραφειοκρατία και την ελκυστικότητα της ελληνικής σημαίας ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε:

«Θέλω ακόμα να σας πω ότι ως υπουργείο Ναυτιλίας, είμαστε πολύ κοντά σε πρωτοβουλίες που θα μειώσουν τα ζητήματα γραφειοκρατίας, που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρίες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αναπτύσσουμε και εμείς, όπως και η Κύπρος, διάφορες πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα. Θα γίνει και μία επίσκεψη στο Λονδίνο, για να μπορέσουμε πραγματικά να καταστήσουμε κοινό τόπο σε άλλες χώρες και άλλες εταιρίες, ότι και η σημαία της Ελλάδα και της Κύπρου και της Μάλτας, παραμένουν και ποιοτικές και ελκυστικές».