Α. Έκθεση αποτίμησης του έργου για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων  στην εκπαίδευση ( Μάρτιος 2016- Απρίλιος 2017)

Β. Προτάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Το έγγραφο σε μορφή pdf