Ξεκινά από σήμερα ∆ευτέρα, 10 Απριλίου, στο Γενικό Νοσοκοµείο – ΚΥ Νάξου, η λειτουργία Τακτικού Νεφρολογικού Εξωτερικού Ιατρείου για την εξυπηρέτηση ασθενών µε Χρόνια Νεφρική Νόσο, ∆ιαβητική Νεφροπάθεια, Υπέρταση, Νεφρολιθίαση, Κληρονοµικές Νόσους Νεφρού – Πολυκυστικό Νεφρό, Νεφρική Νόσο – Αυτοάνοσα Νοσήµατα (Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο, Σ. Sjogren).

Όσοι επιθυµούν να εξεταστούν, µπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού στα τηλέφωνα 2285360501 και 2285360515, από ∆ευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 8:00πµ έως 14:00µµ.