Έναρξη του έργου, με βελτιωμένους, για πρώτη φορά, όρους για το δημόσιο συμφέρον (αύξηση από 11 εκατ. ευρώ σε 32 εκατ. ευρώ του ποσού που θα διατεθεί για κατασκευή έργων στους Δήμους, από τους οποίους θα περάσει ο αγωγός, πρόβλεψη για αντάλλαγμα για χρήση της δασικής γης και αποζημίωση για τη δασική γη). Ο TAP αποτελεί έναν από τους κρίσιμους διασυνδετήριους αγωγούς, ο οποίος ενισχύει τον εθνικό στόχο για τη δημιουργία ενεργειακού κόμβου, με απώτερο σκοπό τη διαφοροποίηση πηγών τροφοδοσίας φυσικού αερίου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Αποφάσεις για την εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου TAP
 
Με τις αντίστοιχες αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, εγκρίθηκαν τα σχέδια για την εγκατάσταση και διαδρομή του ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου  (TAP) σε 13  Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Τα σχέδια αποτελούν μέρος της Πράξης Εγκατάστασης του αγωγού, η οποία και χορηγείται μέσω αυτής της διαδικασίας στην εταιρεία Τrans Adriatic Pipeline AG. Οι αποφάσεις πρόκειται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας.
Οι αποφάσεις αφορούν στην εγκατάσταση και διαδρομή του TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Καστορίας, Κοζάνης, Φλώρινας.
Η χορήγηση της Πράξης Εγκατάστασης αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του αγωγού φυσικού αερίου TAP, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τα δέκα σημαντικότερα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο παγκοσμίως.
Η κατασκευή και λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη για την χώρα. Η τόνωση της απασχόλησης,  με εκτιμήσεις για άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που θα προσεγγίσουν τις 10.000, καθώς και η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στα έργα, αλλά και στην παροχή υλικών κατασκευής, είναι ένα μέρος αυτών.
Η εξυπηρέτηση του στόχου για διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο, όπως και των ενεργειακών διαδρομών, είναι ένα ακόμη σημαντικό όφελος προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας σε ολόκληρη την ΕΕ και την Ελλάδα.
Η ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, με ευθεία προβολή και στο   πεδίο της εθνικής οικονομίας, είναι ένα ακόμη, σημαντικό όφελος, μέρος της συνολικής προσπάθειας για την ανάκαμψη της χώρας.