Η  σημερινή συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας κι αυτό γιατί είναι το βασικό συστατικό ενός συγκροτημένου και ολοκληρωμένου σχεδίου που περιλαμβάνει και στηρίζει όλα τα αναγκαία στάδια της αναπτυξιακής αλυσίδας. Κι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα και σε τέτοια έκταση πανευρωπαϊκά. Υπάρχουν δύο στοιχεία που είναι σημαντικά για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Το πρώτο είναι ότι το σχέδιο αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα στις συνθήκες της βαθειάς κρίσης που βιώνει η χώρα, γεγονός που επιβάλλει την ανάγκη για τη λήψη άμεσων κι αποτελεσματικών μέτρων με τρόπο εμπροσθοβαρή και με όρους κατεπείγοντος.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο αφορά την αντιμετώπιση της μεγάλης φυγής, τη στήριξη του πολυτιμότερου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα, τους νέους επιστήμονες και ερευνητές. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για όποια αναπτυξιακή προσπάθεια. Η ύπαρξη θέσεων εργασίας για τακτικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, όπως οι 100 θέσεις για Ερευνητές και οι 1000 θέσεις για μέλη ΔΕΠ που έχουν εγκριθεί για την επόμενη διετία, αποτελεί ένα πρώτο βήμα μετά από 7 χρόνια ξηρασίας. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και πολλές άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα που δίνεται σε μεταδιδάκτορες να είναι οι ίδιοι επιστημονικοί υπεύθυνοι για ερευνητικά έργα που έχουν υποβάλλει και κριθεί θετικά, αποτυπώνονται στο νόμο για την Έρευνα και είναι, πράγματι, ελκυστικά στοιχεία. Επιπλέον, η στήριξη νέων επιστημόνων από το ΕΛΙΔΕΚ, που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και διαχειρίζεται πόρους ύψους 240 εκ. ευρώ από τη δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΠ, θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού θεσμού στη χώρα και αυξάνει έτσι τις ευκαιρίες για Έρευνα και τις δυνατότητες υλοποίησής τους με ικανοποιητικούς όρους.

Ακολουθεί το Ταμείο Καινοτομίας, το Παράθυρο Καινοτομίας που, με κεφάλαια Σποράς και Συμμετοχές αλλά και με τους κατάλληλους μηχανισμούς μεταφοράς Τεχνολογίας, θα εντοπίζει και θα μετατρέπει τις ερευνητικές ιδέες που είναι εν δυνάμει αξιοποιήσιμες σε Επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που θα στηρίζονται στη συνέχεια από τα άλλα Ταμεία του Υπερταμείου Συμμετοχών-Ταμείο Πρώιμης Επιχειρηματικότητας και Ταμείου Μεγέθυνσης.

Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα ολιστικό, συνεκτικό κι ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης που φιλοδοξούμε να αποτελέσει αναπτυξιακό πυλώνα για τη χώρα δίπλα σε αυτούς του Πρωτογενούς Τομέα, της Ναυτιλίας και του Τουρισμού.