Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου στις 12.μμ θα μπορούν οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 24.251 θέσεις στους Δήμους της χώρας να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν αναρτηθεί από την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

www.oaed.gr