Το γεγονός ότι η Ε.Ε. δεν υπερασπίζεται τα επιτεύγματά της, την δική της παράδοση, το κοινωνικό της μοντέλο, το γεγονός ότι έχει παραδοθεί στο ΔΝΤ, εξηγεί γιατί βιώνει σήμερα μια υπαρξιακή κρίση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια Ευρώπη στην υπηρεσία των ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην αιχμή αυτού του αγώνα με το αίτημα για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.