Εγκρίθηκε η κατανομή, ποσού ύψους 450.000 ευρώ, ως πρώτη δόση για το έτος 2017, προκειμένου να καταβληθεί στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.