Με το άρθρο 12 του ν. 4484 (ΦΕΚ Α’110/1.8.2017) ορίζεται ως υποκατάστημα, για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, η επαγγελματική εγκατάσταση στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Έτσι, δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος:

-οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημέρες,

-οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος,

-οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων (π.δ.33/1979) που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτήρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας,

-οι αγροτικές καλλιέργειες.