Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο ΟΑΣΑ ζήτησε από την εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ, να προβεί στη διαγραφή των προστίμων ανέργων που έχουν επιβληθεί στο χρονικό διάστημα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015, για μη καταβολή κομίστρου, ακόμη και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης.

  1. Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  2. Έγγραφο Σ.τ.Π. προς Ο.Α.Σ.Α.
  3. Επιστολή Ο.Α.Σ.Α. προς Συνήγορο