Πραγματοποιήθηκαν περίπου 350 διμερείς συναντήσεις με εργαζόμενους από διάφορους εργασιακούς χώρους που αντιμετώπιζαν προβλήματα με την εργοδοσία και στη συνέχεια παρεμβάσεις και διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.