Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, από τις 2114 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί επελέγησαν για χρηματοδότηση 538 ΥΔ.

Προηγήθηκε μία διαφανής, ενδελεχής και επίπονη, λόγω του μεγάλου αριθμού, αξιολόγηση των αιτήσεων και των ενστάσεων από ειδικούς εμπειρογνώμονες και Θεματικές Επιτροπές Αξιολογητών αποτελούμενες από καταξιωμένους επιστήμονες.

Οι παρεχόμενες υποτροφίες είναι ύψους 900 ευρώ  μηνιαίως και έχουν συνολική διάρκεια από 12 έως 36 μήνες. Η κατανομή των υποτροφιών ανά θεματική περιοχή έχει ως εξής:

  • Φυσικές Επιστήμες (136 υποτροφίες)
  • Επιστήμες Ζωής (138 υποτροφίες)
  • Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορικής (131 υποτροφίες)
  • Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (133 υποτροφίες)

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο αριθμός των υποψήφιων διδακτόρων που θα υποστηριχθούν στο ΑΠΘ ανέρχεται σε 115, στο ΕΚΠΑ 95, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 69, στο Πανεπιστήμιο Πατρών 64 και στο ΕΜΠ 51.

Ο μεγάλος αριθμός υποτροφιών που απονέμονται σε τέτοια κλίμακα, αποτελεί έμπρακτη έκφραση της αποφασιστικότητας της Κυβέρνησης να προωθήσει δράσεις που στηρίζουν τους νέους επιστήμονες με τρόπο άμεσο και εμπροσθοβαρή, κάτι απόλυτα αναγκαίο στις συνθήκες κρίσης που βιώνει η χώρα. Συγκεκριμένα, ενώ στη φάση αυτή, είχε αρχικά προϋπολογιστεί η διάθεση συνολικού ποσού 8,5 εκ ευρώ για τους ΥΔ, ο μεγάλος αριθμός και κυρίως η υψηλή ποιότητα των προτάσεων οδήγησε στην απόφαση για αύξηση αυτού του προϋπολογισμού σε 13,5 εκ. ευρώ.

Η επικείμενη δεύτερη προκήρυξη αναμένεται να διευρύνει τις προοπτικές χρηματοδότησης και να δώσει την ευκαιρία στήριξης σε ΥΔ που αν και είχαν αξιόλογες επιδόσεις δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στη φάση αυτή.

Σχετικά με την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων ο Αναπληρωτής Υπουργός του ΥΠΠΕΘ αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία κ. Κώστας Φωτάκης δήλωσε:

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους και υποψήφιες ανεξάρτητα από τη δυνατότητα που υπάρχει για χρηματοδότηση της αίτησής τους, σε αυτή την πρώτη προκήρυξη.

Ο μεγάλος αριθμός των ΥΔ που θα υποστηριχθούν αποτελεί ένα απτό δείγμα της προσπάθειας που γίνεται από την Κυβέρνηση και το ΥΠΠΕΘ για την αναχαίτιση της μονόπλευρης φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, το λεγόμενο brain drain. Η δημιουργία προοπτικών σταδιοδρομίας και υψηλής στάθμης Έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής.

Θα ήθελα με την ευκαιρία να επισημάνω ότι ευρύτερος στόχος όλων των δράσεων  του ΕΛΙΔΕΚ είναι η στήριξη και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιοτικής Έρευνας που διεξάγεται στα ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα. Η εκπλήρωση του στόχου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα που θα βασίζεται στη Γνώση, την Οικονομία της Γνώσης.

Καθώς ο δρόμος εξόδου από την κρίση διαγράφεται πλέον με σαφήνεια, δράσεις όπως αυτές του ΕΛΙΔΕΚ σε συνδυασμό με εκείνες του ΕΣΠΑ και τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα νέα χρηματοδοτικά σχήματα, όπως αυτό του Υπέρ Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το Equi Fund, που πρόσφατα ιδρύθηκε για τη στήριξη της καινοτόμου  Επιχειρηματικότητας, διαγράφουν ένα ολοκληρωμένο, συγκροτημένο και σαφές πλαίσιο για τη διαμόρφωση Οικονομίας της Γνώσης με σοβαρές αναπτυξιακές προοπτικές».