Το ΥΠΠΟΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της εθνικής κινηματογραφίας ως αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, εργάζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα για την ενίσχυσή της.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι ο αρμόδιος φορέας, εποπτευόμενος από το  Υπουργείο Πολιτισμού, υλοποίησης της πολιτιστικής πολιτικής για τον κινηματογράφο, με βασικό σκοπό του την προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κινηματογραφικό νόμο (Ν.3905/2010).

Το ΥΠΠΟΑ έχει ήδη εξασφαλίσει για το 2017 έκτακτη επιχορήγηση της τάξης των 2 εκατ. ευρώ σε αντιστάθμισμα των απωλειών τις οποίες προκάλεσε η κατάργηση του Ειδικού Φόρου επί των εισιτηρίων και προτίθεται να διαθέσει ακόμα ένα σημαντικό ποσό. Το 2016, λόγω του ότι έλαβε συνολικά ως έκτακτη επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ.

Το ΕΚΚ διέθεσε συνολικά 3,5 εκ. ευρώ σε κινηματογραφικές παραγωγές των οποίων η έγκριση εκκρεμούσε από το 2014,

Το 2017 το ΕΚΚ όρισε τους Διευθυντές τριών από τις τέσσερεις Διευθύνσεις που έμεναν κενές, όπως ορίζει ο κινηματογραφικός νόμος (Ν.3905/2010) και δρομολογείται ο ορισμός του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission (Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών), ως αρμόδιος φορέας παροχής  διευκολύνσεων για τις διασυνοριακές και διεθνείς παραγωγές , επεξεργάζεται το πλαίσιο διευκολύνσεων για την προσέλκυση διεθνών παραγωγών και συνεργάζεται στενά με τα συναρμόδια υπουργεία καθώς και με τις περιφέρειες, τους δήμους και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

Εκτός από την εισροή κεφαλαίων στη χώρα, οι δράσεις του  Film Commission στοχεύουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αύξηση θέσεων εργασίας, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αποσκοπούν στην ευρωστία του κλάδου στη χώρα, όπως ορίζει η διεθνής πρακτική.

Για τους ίδιους λόγους, η Ελλάδα υπέγραψε μαζί με άλλες 9 χώρες, πρώτη την Αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, στο Ρότερνταμ. Η Σύμβαση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία για τους Έλληνες παραγωγούς ταινιών διότι μπορεί να εφαρμοστεί και ως διακρατική Σύμβαση με όσες χώρες την υπογράψουν και με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει διακρατική σύμβαση για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές.

Με βασικό πυλώνα χάραξης και άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής το ΕΚΚ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εφαρμόσει συστηματικά ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο με στόχο την στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης.