Κονδύλια ύψους 7.846.000 ευρώ για την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020 εκχωρούνται στις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Με την εκχώρηση των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας, οι Περιφέρειες έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης κονδυλίων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ που τους έχουν ήδη εκχωρηθεί και αφορούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.