Σε συνέχεια της άσκησης προκαταγραφής που διεξήχθη τον Ιούνιο και Ιούλιο 2016, η Υπηρεσία Ασύλου εργάζεται για την πλήρη καταγραφή και περαιτέρω διαχείριση των 27.592 αιτούντων άσυλο. Ήδη έως το τέλος Ιανουαρίου 2017 αναμένεται να έχει καταγραφεί πλήρως το 87% των αιτούντων, ενώ με βάση τον αρχικό σχεδιασμό εντός Απριλίου 2017 θα είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή του συνόλου των προκαταγεγραμμένων.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης Ασύλου (EASO) διασφαλίστηκε επιπλέον διερμηνεία σε συγκεκριμένες γλώσσες με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η επίσπευση της καταγραφής περίπου δυόμιση χιλιάδων αιτούντων η οποία αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου 2017.

Κατά το διάστημα αυτό η μεταφορά των αιτούντων από τις δομές φιλοξενίας προς τα Περιφερειακά Γραφεία και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου της Υπηρεσίας θα συνεχιστεί με τη συνδρομή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Λόγω αυτού του μαζικού επαναπρογραμματισμού, όσοι είχαν ραντεβού πλήρους καταγραφής μετά την 1 η Φεβρουαρίου 2017, στα Περιφερειακά Γραφεία Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Μετεγκατάστασης Αλίμου, πρέπει να επιβεβαιώσουν εκ νέου την ημερομηνία και τον τόπο πλήρους καταγραφής τους καθώς ενδέχεται να έχει μεταβληθεί.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου εισάγοντας το Αριθμό Καταγραφής (Registration Number) που αναγράφεται στο Δελτίο Απλής Καταγραφής Αιτούντος Διεθνή Προστασία στο εργαλείο αναζήτησης μέσω του συνδέσμου http://asylo.gov.gr/?page_id=3517