Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο Παρίσι, κατόπιν της πρόσκλησης του κυρίου Λουίζ Ντε Μέλο, να μιλήσω σε αυτήν τη σημαντική συνάντηση.

Είναι μάλιστα τέτοια η συγκυρία, ώστε να βρισκόμαστε εδώ την επόμενη των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας, αυτής της γιορτής της Δημοκρατίας. Μεταφέρω τους χαιρετισμούς των πολιτών από τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία στην ευρωπαϊκή χώρα όπου η Δημοκρατία ενισχύθηκε και εδραιώθηκε, φέρνοντας στο προσκήνιο της ιστορίας τους Πολλούς, τους ελεύθερους πολίτες.

Μεταφέρω, επίσης, το μήνυμα πως στην Ελλάδα σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα ουσιαστικό και στέρεο μεταρρυθμιστικό σχέδιο που αποσκοπεί στην υπεράσπιση της κοινωνίας.

Αυτό το σχέδιο για μας σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Προϋπόθεση γι’ αυτό θεωρούμε τη διοικητική ανασυγκρότηση του κράτους. Μέσα από την εισαγωγή και ολοκλήρωση νέων δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς, με προτεραιότητα στην παροχή σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η Ελλάδα είναι μέλος του ΟΟΣΑ και από τη μεταξύ μας συνεργασία έχουν προκύψει πολλά και ωφέλιμα αποτελέσματα. Αλλά, όπως έχει πει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, η συνεργασία μας περνά σε μια νέα φάση, πιο εποικοδομητική και ουσιαστική, που θα συνεπικουρεί τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, με στόχο και γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ενίσχυση της καθημερινότητάς του.

Κυρίες και κύριοι,

Η ενδυνάμωση της σχέσης κράτους–πολιτών, η μείωση της γραφειοκρατίας, και η απλοποίηση των διαδικασιών, η ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η ενσωμάτωση καλών, διεθνών πρακτικών και η αξιοποίηση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού συνιστούν βασικούς άξονες ενός στρατηγικού σχεδίου στοχευμένων παρεμβάσεων που θα αναπτυχθεί μέχρι το τέλος του 2017.

Μέσα από σημαντικές τομές που έχουν ήδη νομοθετηθεί, όπως το νέο σύστημα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, το μητρώο επιτελικών στελεχών και το νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και προϊσταμένων, δημιουργούμε ένα συνεκτικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Η ελληνική δημόσια διοίκηση είναι υποστελεχωμένη. Όμως, το ανθρώπινο δυναμικό της είναι πλούσιο σε εμπειρίες και δεξιότητες. Στρατηγικός μας στόχος είναι να τις ενισχύσουμε, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής ηγεσίας. Στο μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ψηφιακή ηγεσία είναι βασικές παράμετροι για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Προτεραιότητά μας είναι η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας ως ένα επιπλέον εργαλείο για την εφαρμογή των αρχών της χρηστής και της ανοικτής διακυβέρνησης. Αλλά και ως το κύριο κανάλι για την επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) επαναπροσδιορίζεται. Τα ΚΕΠ θα ενσωματώσουν νέες, στοχευμένες και απλοποιημένες λειτουργίες και υπηρεσίες που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οδηγώντας σε άμεση μείωση των διοικητικών βαρών.

Τα ΚΕΠ ήδη εκπονούν ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει σημαντικά στην απαλλαγή του πολίτη από περιττές και πολύπλοκες διαδικασίες κατά τη συνδιαλλαγή του με τη Δημόσια Διοίκηση. Ωστόσο, θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Άμεσος στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνεται ακόμη πιο γρήγορα, ακόμα πιο αποτελεσματικά και με τη μικρότερη δυνατή φυσική του παρουσία.

Με την «Ηλεκτρονική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών», ένας σημαντικός αριθμός δικαιολογητικών, που προσδιορίζονται ήδη σε τρία (3) εκατομμύρια ετησίως, θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί. Δεν θα απαιτείται, πλέον, από πολίτες και επιχειρήσεις να προσκομίζουν τα πιστοποιητικά που εντάσσονται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Αναζήτησης.

Tα ΚΕΠ θα μετεξελιχθούν, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν τις νέες υπηρεσίες με τεχνολογίες και υποδομές. Οι νέες αυτές υπηρεσίες θα απευθύνονται τόσο στους πολίτες, όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Θέλω εδώ να τονίσω ότι η νέα αυτή προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και την ελληνική κοινωνία, προς την κατεύθυνση μιας αμοιβαίας συμφωνίας συναίνεσης, που θα ενσωματώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μέσω κοινών στόχων.

Κυρίες και κύριοι,

Η ελληνική δημόσια διοίκηση καλείται να παράσχει περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες με μειωμένους πόρους. Επομένως, απαιτείται να γίνει πιο δυναμική, πιο εξωστρεφής και πιο προσανατολισμένη στην αξιοποίηση καινοτομιών. Κάθε καινοτομία που μπορεί να εισαχθεί στην οργανωτική δομή του δημόσιου τομέα της Ελλάδας είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη.

Σε αυτή τη νέα προσπάθεια, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη ξεκινήσει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως φυσικά τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευρωπαϊκές κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς, η οποία θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και βοήθεια για την υλοποίηση σημαντικών έργων και πολιτικών.

Με τους εκπροσώπους από τον ΟΟΣΑ εγκαινιάζουμε τη συνεργασία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού εφαρμογή στοχευμένων έργων που θα λειτουργήσουν ως καταλύτες στην κατεύθυνση ενός ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Digital Coalition for Digital Jobs», το Υπουργείο μας έχει ήδη οριστεί ως συντονιστής φορέας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συνασπισμού, που θα αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι η δημιουργία και υλοποίηση ενός Εθνικού Προγράμματος Δράσης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα, όπου θα δοθεί επιπλέον βαρύτητα σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Όλα τα παραπάνω, βεβαίως, προϋποθέτουν, την επίμονη και διαρκή καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση διαδικασιών επιφέρει ελάφρυνση των διοικητικών βαρών, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας.

Αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικείμενη έκδοση επικαιροποιημένων οργανογραμμάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως και η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Στόχος μας είναι, επίσης, η εγκατάσταση μητρώου διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Θα πρέπει να τονιστεί, άλλωστε, ότι έχει ήδη νομοθετηθεί η δυνατότητα έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων στο δημόσιο, αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, με σημαντικά οφέλη τόσο ως προς την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων, τη μείωση του κόστους από την περιορισμένη χρήση χαρτιού, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πλήρης και αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ανταποκρίνεται στο γενικό αίτημα για διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, καθώς και στην ανάγκη να καταστεί αυτή πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα και να εναρμονιστεί με τα τεχνολογικά άλματα στη χρήση πληροφορικών λύσεων.

Θέλω εδώ να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην υπάρχουσα πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ, η οποία θα μετασχηματιστεί σε μια νέα διαδικτυακή πύλη υποστήριξης του τομέα των επιχειρήσεων και τη βιομηχανία. Η πλατφόρμα ΝΕΟΣ ΕΡΜΗΣ θα αναπτυχθεί περαιτέρω με βελτιώσεις στη διαλειτουργικότητα των υπαρχόντων επιμέρους συστημάτων. Η νέα πλατφόρμα θα περιέχει επίσης πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τους επιχειρηματίες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κλείνοντας αυτήν την ομιλία θέλω να αναφερθώ στην πολιτική μας για την Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση.

Αναμφίβολα, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοικητική ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων θεσμών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.

Σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Συνταγματική Αρχή «Συνήγορο του Πολίτη», προωθούμε την εξωδικαστική επίλυση διοικητικών διαφορών μέσω διαδικασιών διαμεσολάβησης, ενώ παράλληλα προωθούμε την υιοθέτηση και δημοσίευση οδηγού για την προτυποποίηση παροχής υπηρεσιών και διαδικασιών.

Επίσης, για πρώτη φορά, το Δημόσιο θα συνεργαστεί με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για την ενίσχυση της Διαφάνειας, με στόχο την καλύτερη και πιο άμεση ενσωμάτωση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Εγγυητής της άμεσης και αποτελεσματικής υλοποίησης όλων των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση τίθεται το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Λειτουργώντας ως επιτελικό κέντρο συντονισμού, το εν λόγω Συμβούλιο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, επικυρώνοντας συλλογικά σε κυβερνητικό επίπεδο την επιλογή, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων που συνιστούν τους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση.

Κυρίες και κύριοι,

Από το 2015 μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση καταστρώνει και εφαρμόζει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δομικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Οι κινήσεις μας δεν είναι αποσπασματικές, αλλά συντονισμένες, και διαπνέονται από μια άλλη, σύγχρονη πολιτική αντίληψη για τον δημόσιο τομέα.

Έχουμε την πολιτική βούληση και είμαστε βέβαιοι πως μπαίνουν στέρεες βάσεις, ούτως ώστε η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια, δίνοντας οριστική λύση στα διαχρονικά προβλήματα μειωμένης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού Δημοσίου.

Από την πλευρά μου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα επιταχυνθούν και πως το ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης για τη βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη που θα βγάλει οριστικά την Ελλάδα από την κρίση.

Σας ευχαριστώ πολύ.