ΑΠΕ/ΜΠΕ

Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf