Νόμος 4322 «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ ́ τύπου και άλλες διατάξεις»

Ο νέος αυτός νόμος επιφέρει μία σειρά αλλαγών στο ποινικό και σωφρονιστικό σύστημα της χώρας, όπως:

Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ

Η ειδική απόλυση υπό όρους για ασθενείς, υπερήλικες και άτομα με αναπηρίες

Η αλλαγή του καθεστώτος για τους «φιλοξενουμένους» υπό απέλαση αλλοδαπούς

Η ελαχιστοποίηση του εγκλεισμού των ανηλίκων

Η ποινικοποίηση του bullying (πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά)

Η διευκόλυνση της επιλογής της απεξάρτησης αντί της φυλάκισης

Η λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

Η μετατροπή ανεκτέλεστων αποφάσεων

Συνολικά τροποποιούνται περισσότερα από 10 άρθρα του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.