Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για τα ακίνητα των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδόθηκαν μέχρι 31.12.1994, καθώς η υποχρέωση αυτή έχει ήδη καταργηθεί από 1.1.2014 για τα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης άδειας μετά την 1.1.1995, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή.