Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Το έγγραφο για τις Μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε μορφή pdf.