ΑΠΕ/ΜΠΕ

Εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, ο νέος υπερσύγχρονος Αξονικός Τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, σε ένα νέο διαμορφωμένο περιβάλλον, έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του στους πολίτες του Νομού.

Το νέο συγκρότημα του Αξονικού Τομογράφου είναι σύγχρονης τεχνολογίας, είκοσι (20) τομών ανά περιστροφή, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Με τη λειτουργία του αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, με συνέπεια τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του λήπτη των υπηρεσιών (ασθενή).

Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020 και προϋπολογισμό 446.400€.